Cambápytá

Cambápytá

24/10/2018

Oferta:
180 Toros PI
150 Hembras PI
50 Hembras SA

Lugar: Asoc. Agrop. de Artigas

Departamento: Artigas

Rematador: Zambrano y Cia.

Administra: Scotiabank

Volver al calendario